Μενού Κλείσιμο

Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει ανοιχτή, μόνο για αρχειακή χρήση. Στο εξής, η σχετική ενημέρωση για όλον τον προγραμματισμό του MOMus και των επιμέρους Διευθύνσεών του (Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη ǀ Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ǀ Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ǀ Πειραματικό Κέντρο Τεχνών ǀ Μουσείο Άλεξ Μυλωνά) θα γίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, www.momus.gr. Σας ευχαριστούμε!