Μενού Κλείσιμο

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του MOMus έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Ανδρέας Τάκης, Δικηγόρος, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
Αντιπρόεδρος
Παναγιώτα Μυρτσιώτη, Δημοσιογράφο
Μέλη
Γεώργιος Διβάρης, Ζωγράφος, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.
Αλέξανδρος Μπαλτζής, καθηγητής Κοινωνιολογίας Τέχνης Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ.
Ματούλα Σκαλτσά, Ιστορικό Τέχνης, Μουσειολόγο, Ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υποδεικνυόμενη από το κοινωφελές Ίδρυμα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», ως μέλος
Αικατερίνη Καμάρα, Πολιτική Επιστήμονα, Γενική Γραμματέα του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, υποδεικνυόμενη από το κοινωφελές Ίδρυμα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», ως μέλος.
Αναστάσιο Τζήκα, Πρόεδρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ- HELEXPO Α.Ε.).
Έλλη Χρυσίδου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τεχνών, εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, υποδεικνυόμενη από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
Εμμανουήλ Μαραγκούλη, Διδάκτορα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρο της Εφορείας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.