Μενού Κλείσιμο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΜus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

MOMus-Museum of Contemporary Art-Museum of Contemporary Art-Macedonian Museum of Contemporary Art and State Museum of Contemporary Art Collections

Εγνατίας 154 (εντός ΔΕΘ-Helexpo), 54636, Θεσσαλονίκη // Egnatia 154 (In the premises of TIFF-Helexpo), 54636, Thessaloniki
Τ: 2310 240002, F: 2310281567
E-mail: mmcart@mmca.org.gr

Πρόσβαση

Από ανατολικά: Λεωφορεία 5, 6, 7, 10, 31
Από δυτικά και από κέντρο: 2, 8 (στάση Α.Χ.Ε.Π.Α.) καθώς και 12, 39 (στάση ΜΟΥΣΕΙΑ)

Access

From the eastern part of the city: 5, 6, 7, 10, 31
From the western part of the city and the center: 2, 8 (bus-stop Α.Χ.Ε.Π.Α) as well as 12, 39 (bus stop MOUSEIA)

Ωράριο λειτουργίας

Τρίτη-Κυριακή 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-22:00, Δευτέρα κλειστά

**Μέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Κυριακή 10:00 – 18:00. Δευτέρα κλειστά. Το διάστημα 7-15.09, η είσοδος στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης καθημερινά γίνεται με το εισιτήριο εισόδου στο μουσείο, ενώ καθημερινά μετά τις 16:00 και Σάββατο-Κυριακή, με το εισιτήριο εισόδου στη ΔΕΘ.

Opening Hours

Tuesday-Sunday 10:00-18:00, Thursday 10:00-22:00, Monday closed

Open Days & Hours: Tuesday-Sunday 10:00-18:00. Monday closed . From 7-15.09, entrance to the MOMus-Museum of Contemporary Art is daily with the admission ticket to the museum, and daily after 16:00 and Saturday-Sunday, with the admission ticket to the TIF.

Social Media

FB: https://www.facebook.com/MMCAgr/

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: https://www.facebook.com/search/top/?q=mmca%20educational%20programs

Δημόσια Ομάδα στο FB για τα Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα: http://www.facebook.com/MmcaEducationalPrograms

Δημόσια Ομάδα στο FB για το Adult Art: https://www.facebook.com/groups/mmcartadult/

Εφαρμογές // Applications

In the loop:   https://www.intheloop.gr/